Belgen denken niet graag na over pensioen

Ook onze zuiderburen zijn niet echt bezig met hun pensioen. De helft van de Belgen van 50 jaar en ouder heeft er zelfs nog nooit over nagedacht, of doet dit te laat. Belangenvereniging Fediplus bevroeg duizend Belgen tussen de 50 en 75. Van de mensen uit de groep die nog werken, zo’n 33%, is zelfs twee derde deel er niet of te laat mee bezig. Een kwart wil zelfs helemaal niet met ‘pensioen’ geconfronteerd worden.

Ook in Belgie staat de pensioenleeftijd ter discussie. Langer werken en minder brugpensioen, het land ontkomt niet aan het pensioenvraagstuk: hoe houden we het betaalbaar? Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen er niet mee bezig zijn of willen zijn.


 

“Wanneer er gezondheidsproblemen ontstaan,
gaan mensen ineens nadenken over later”

 


Pensioen als taboe

Van de groep werkende mensen boven de 50 wil een kwart niks over het pensioen horen. Maar liefst twee derde deel van de groep verdiept zich er pas in zodra iemand hen erop wijst: de overheid of hun omgeving. Ook wanneer er gezondheidsproblemen ontstaan, gaan mensen ineens nadenken over later.

belgie pensioen - toekomt.nlBezorgd om stoppen

Een derde deel van de ondervraagde werkende mensen denkt wel na over de laatste werkperiode. Er leven vragen over de precieze pensioenleeftijd en financiële gevolgen van stoppen met werken of eerder stoppen. Ruim zestig procent van de Belgen weet niet zoeker hoe hoog het inkomen zal zijn na pensionering. Ook over de toekomst zijn ze onzeker. Veel mensen zijn bang dat het systeem uiteindelijk onbetaalbaar zal worden.

Enquête

Van de ondervraagden is een derde nog actief aan het werk. Een vijfde is werkloos of ziek. De helft van de mensen die meewerkten aan de enquête is inmiddels al met pensioen.

Terug naar toekomt.nl
Meer pensioen