Nog geen oplossing sterk schommelend pensioen

De lage rentestand zorgt voor een fors lager pensioen. Tenminste, voor mensen met een zogeheten beschikbare premieregeling. De rentestand op de dag van pensionering is in zo’n regeling leidend voor de pensioenuitkering. Eind vorig jaar gaf staatssecretaris Jetta Klijnsma aan in te willen grijpen. Het probleem is ingewikkeld, dus wordt er op zijn vroegst pas 1 juli 2016 een oplossing verwacht.

Pensioen inkopen

Ongeveer een half miljoen werknemers hebben zo’n beschikbare pensioenregeling of premieregeling. De werkgever betaalt premie. Die premie staat vast. Vervolgens wordt het geld belegd, waardoor de pensioenpot – hopelijk – groeit. Met die ‘zak geld’ wordt op de pensioendatum in één keer pensioen ingekocht. Daar wringt de schoen.

Lage rentestand

grafiek - beschikbare pensioenregeling - toekomt.nlWant hoe hoog de pensioenuitkering vervolgens is ligt aan de rentestand die dag. Bij een lage rente op de dag van pensioen – en dus de dag van inkoop – groeit de pot minder snel, en keert de verzekeraar minder uit. Andersom is een hoge rentestand erg gunstig. Vervelend is dat het om één dag gaat. De rente kan de jaren erna stijgen, toch telt alleen de rente op de dag van uitkering. De rentestand kan een verschil opleveren van honderden, zelfs duizenden euro’s per jaar.

Wet aanpassen

Een wetsaanpassing zou het probleem moeten verzachten. Een optie kan zijn om toe te staan dat verzekeraars het geld langer mogen beleggen. Dat brengt een risico met zich mee. Staatssecretaris Klijnsma heeft zichzelf daarom meer tijd gegeven. Mensen met zo’n regeling die komende tijd met pensioen gaan hebben dus een probleem.

(Tijdelijke) oplossing

Kun je het je veroorloven, dan is er een tijdelijke oplossing beschikbaar. Mensen die een jaar lang zonder pensioenuitkering kunnen leven, kunnen hun pensioen een jaar later laten ingaan. Je wedt dan op twee paarden: de rentestand kan hoger zijn dan nu, of de nieuwe regeling is dan inmiddels wel ingegaan.

Terug naar toekomt.nl
Meer pensioen