“Deel pensioen ineens uitkeren”

De Pensioenfederatie wil af van het standaard pensioen. De belangenbehartiger van de Nederlandse pensioenfondsen vindt bijvoorbeeld dat het mogelijk moet worden een deel van het pensioen op de pensioendatum op te nemen. De Pensioenfederatie: “Mensen zijn dan goed in staat hun financiële situatie te overzien.”

Zak geld pensioen - toekomt.nlZak geld

Er is discussie gaande rondom het pensioenstelsel. Nu is het pensioen een levenslange uitkering. De federatie wil dat het kabinet de mogelijkheid onderzoekt een deel van het pensioen in één keer uit te keren op het moment van pensionering. Een zak geld dus: “We zien de behoefte van mensen. Het geld kan worden besteed aan de aflossing van de hypotheek, het maken van een mooie reis of een schenking aan de kinderen.”

Afstemmen

Er zijn al wat mogelijkheden om het pensioen af te stemmen. Een bekende vorm is de hoog-laagconstructie: een wat hoger pensioen in de eerste jaren, een wat lager pensioen in de jaren daarna. Ook kan een nabestaandenpensioen worden omgeruild voor een ouderdomspensioen en andersom. Verder kun je eerder of later met pensioen, of met deeltijdpensioen.


 

“Het geld kan worden besteed aan de aflossing
van de hypotheek, het maken van een mooie reis
of een schenking aan de kinderen”

 


Probleem

Als iedereen het geld opneemt zou dat een probleem kunnen worden. De Pensioenfederatie denkt dat probleem op te lossen door het te regelen als een hoog-laagconstructie: eerst in één keer een deel beschikbaar stellen, dan in de periode daarna een lage uitkering.

Alleen op pensioendatum

De Pensioenfederatie wil deze optie alleen bieden op de pensioendatum, niet al daarvóór. “Op de pensioendatum kunnen deelnemers vaak pas goed inschatten hoeveel pensioen zij nodig hebben. Als je al tijdens de opbouwfase geld uit de pensioenpot voor later haalt, dan loop je een langjarig beleggingsrendement mis. Ook is het pensioen een collectief. Als je al tijdens de opbouwperiode geld uit de pot haalt, wordt het risico voor de deelnemers groter.”

Terug naar toekomt.nl
Meer over geld