Gehoor gaat vaak al achteruit rond 50e levensjaar

Veel mensen van rond de 50 krijgen moeite met horen. Vooral in een rumoerige omgeving is dat een probleem. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van onderzoeker Mariska Stam. “Juist in deze leeftijdscategorie van mensen die midden in het leven staan en vaak werken, kan een verminderde gehoorcapaciteit een grote impact op hun leven hebben”, zegt Stam die op 10 juni promoveerde bij VUmc.

gehoor - VUMC - toekomt.nlHoe ouder je wordt, hoe minder je gehoor wordt. Uit onderzoek van Mariska Stam blijkt dat spraakverstaan al rond het 50e levensjaar achteruit gaat. Eerder onderzoek ging uit van het 75e levensjaar. “De achteruitgang in gehoorcapaciteit over een periode van vijf jaar was het grootste bij volwassenen tussen 50 en 59 jaar op de startmeting. Juist in deze leeftijdscategorie van mensen die midden in het leven staan en vaak deelnemen aan het arbeidsproces, kan een verminderde gehoorcapaciteit een grote impact op hun leven hebben”, aldus Stam.

Effect op inkomen en relaties

Stam analyseerde gegevens van een grootschalige langlopende studie naar gehoor. Ze vergeleek de startmeting met een herhaalmeting die vijf jaar later werd uitgevoerd. Het is voor het eerst dat de achteruitgang in spraakverstaan op zo’n grote schaal is onderzocht. Stam: “Onze resultaten zijn uniek in de wereld. Er zijn maar weinig studies die gefocust zijn op het gehoor van volwassen over zo’n grote leeftijdsspanne. De meeste studies naar gehoor vinden plaats bij oudere mensen, terwijl de effecten op bijvoorbeeld werk, inkomen en relaties in deze jongere leeftijdsgroepsgroep anders kunnen zijn.”


 

“Mensen met een slechter gehoor voelen zich vaak eenzamer”

 


Eenzaam

Stam onderzocht ook de impact van slechthorendheid op het welbevinden van mensen over een periode van vijf jaar. Het blijkt dat deelnemers met een slechter gehoor zich vaker eenzaam voelen dan deelnemers die spraak in achtergrondlawaai goed kunnen verstaan. Het ging hier om het gemis van een intieme relatie (emotionele eenzaamheid) als wel contacten in een bredere sociale context (sociale eenzaamheid). Stam: “Studies waarbij we deelnemers voor een langere periode volgen zijn belangrijk om te begrijpen hoe het proces van gehoorachteruitgang er gedurende het leven uit ziet“. Door de analyse van zulke grote datasets kunnen we niet alleen de verandering in gehoor volgen, maar ook de complexe impact ervan in verschillende fasen van het leven van mensen steeds beter in kaart brengen. “De effecten van slechthorendheid gaan vaak verder dan men denkt”, aldus Stam.

Terug naar toekomt.nl
Meer over gezondheid