Waar kan ik als mantelzorger terecht voor hulp?

Als mantelzorger heb je het niet altijd makkelijk. Maar zelfs als het je wel goed afgaat, kan het voorkomen dat je ondersteuning nodig hebt. Bijvoorbeeld in een noodgeval, als het je teveel dreigt te worden, of als je even tijd voor jezelf nodig hebt. Er zijn heel wat regelingen die er zijn om jou als mantelzorger te helpen. Als je nog werkt zijn er mogelijkheden tot zorgverlof, en ook buiten werk om kun je veel doen om het mantelzorgen zo behapbaar te houden. De mogelijkheden op een rijtje.

mantelzorg - toekomt.nlRegelingen op je werk

Misschien ben je mantelzorger naast je normale werk. Dan is er goed nieuws. Sinds 1 juli 2015 zijn de regels voor mantelzorg verruimd. Je kunt voortaan ook zorgverlof aanvragen voor vrienden of huisgenoten. Je mag het verlof opnemen voor mensen die ziek of hulpbehoevend zijn. Voorheen kon het alleen als iemand ernstig ziek was. Hieronder vind je een aantal regelingen waar je gebruik van kunt maken, mocht je meer tijd nodig hebben voor je mantelzorgtaken.

Calamiteitenverlof

Het kan gebeuren dat er plots iets gebeurt met degene die je verzorgt. In zo’n dringend geval kun je calamiteitenverlof aanvragen. Zo’n verlof kan een paar uur tot een paar dagen duren. Je werkgever betaalt je salaris door, tenzij dat anders geregeld is in de cao. Lees meer.

Kortdurend zorgverlof

Is iemand wat langer ziek, dan is kortdurend zorgverlof een optie. Dat kan gaan om familie, maar ook anderen voor wie je zorgt. Je hebt er in principe recht op, maar als het je werkgever in grote problemen brengt mag hij of zij weigeren. Per jaar gaat het verlof om 2x je aantal werkuren per week. Werk je 32 uur, dan heb je dat jaar dus recht op 64 uur kortdurend zorgverlof. Overleg met je werkgever of je de uren gespreid opneemt of in één keer. Je hebt recht op minimaal 70% doorbetaling. Je werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Lees meer.

Langdurend zorgverlof

Heeft iemand echt lang zorg nodig, dan kun je langdurend zorgverlof opnemen. Je hebt in een jaar recht op maximaal 6x je werkweek. Werk je 32 uur, dan heb je in totaal recht op 192 uur langdurend zorgverlof. Vraag het verlof minimaal twee weken van tevoren aan. Voor dit verlof geldt ook: de werkgever mag het niet weigeren, tenzij het je werkgever in grote problemen brengt. Lees meer.

mantelzorg - toekomt.nlWet Flexibel Werken (Wfw) / Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)

Thuiswerken? Om 10.00 beginnen? Vanaf 1 januari 2016 in treedt de Wet Flexibel Werken in werking. Die komt in plaats van de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA). De nieuwe wet moet het makkelijker maken om thuis of elders te werken en op voor jou gunstige tijden. Je kunt dit aanvragen als je minimaal een half jaar in dienst bent. Mag het van je werkgever, of juist niet? Je mag een jaar later weer een aanvraag doen. Let wel: de wet geldt alleen voor bedrijven die meer dan tien werknemers hebben.

Overige regelingen

In sommige cao’s zijn andere afspraken gemaakt die flexibel werken mogelijk maken. Zo kun je je privéleven en werk nog beter op elkaar afstemmen. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden. Lukt het niet met je werkgever? Spreek eens af met de HR-medewerker. Zij weten meer over de regelingen en afspraken. Of vraag je vakbond.

Verdere ondersteuning

Respijtzorg

Mantelzorg is vaak blijvende zorg. Er wordt altijd iets van je verwacht. Het is voor iedereen goed, als jij het zorgen voor langere tijd weet te combineren met de rest van jouw verantwoordelijkheden. Als het je teveel wordt kun je de ander helemaal niet meer helpen. Het is goed om eens een pauze te nemen. Op die vrije dag kun je de zorg overdragen aan een professioneel verzorger. Dat kan in sommige gevallen gratis! Zo wordt de vergoeding van een vervanger in sommige aanvullende ziektekostenverzekeringen gedekt. Een overzicht van de mogelijkheden vind je hier.

mantelzorg - toekomt.nlMantelzorgmakelaar

Als mantelzorger komt er veel op je af. Naast zorgtaken komen administratieve en financiële taken ook vaak bij jou op je bordje. Wie helpt jou daarbij? Dat kan een mantelzorgmakelaar doen. Deze makelaar helpt je bij alle dingen die geregeld moeten worden. Denk aan formulieren invullen, de balans houden tussen werk en privé, een persoonsgebonden budget aanvragen en de administratie op orde brengen. Een mantelzorgmakelaar klinkt chique. Toch zijn deze makelaars in veel gevallen gratis te raadplegen. Vraag ernaar bij je lokale organisatie voor mantelzorgondersteuning. Je kunt ook zelfstandige mantelzorgmakelaars vragen. Deze zijn wel betaald.

Huisarts

Wat kan een huisarts doen voor jou als mantelzorger? Jij bent toch niet degene die zorg nodig heeft? In eerste instantie niet. Toch zijn er steeds meer mantelzorgers voor wie het zorgen voor een ander teveel wordt. Vaak heeft dat te maken met de persoonlijke band die een mantelzorger heeft met de ‘patiënt’, vaak een vader of moeder. Het is moeilijk om afstand te nemen. Huisartsen en hun ondersteuners hebben steeds meer oog voor juist de mantelzorger. Als jij gezond blijft, kan degene voor wie je zorgt langer thuis blijven wonen. Wees dus niet eigenwijs, vraag de huisarts op tijd om hulp als je psychische of lichamelijke klachten krijgt.

Leefstijlmonitoring

Je kunt niet altijd aanwezig zijn. Wil je soms niet op bezoek, maar wel weten hoe het gaat? Overweeg dan leefstijlmonitoring. Bewegingsmelders laten zien in welke ruimte er activiteit is. Je kunt het online via een app of op je computer terugzien. Gaat je moeder wel erg vaak naar de wc? Of zit ze al een uur in de badkamer? Je kunt het systeem zelfs een seintje laten geven als iets anders is of veel langer duurt dan gebruikelijk. Voor een toelichting, zie onderstaande video.

Samen sterker

Als je voor iemand zorgt met een specifieke aandoening, is het goed om daar veel over te weten. Je kunt je huisarts vragen. Je kunt ook bij patiëntenverenigingen terecht. Zij hebben specifieke informatie over de ziekte. Ze hebben tips over hoe je ermee om kunt gaan. Bekijk het overzicht met patiëntenverenigingen. Daarnaast komen er steeds meer initiatieven om de zorg te delen. Voorbeelden daarvan zijn Wehelpen.nl, Carenzorgt.nl en Sharecare.nl.

Stel je vraag

Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Zorg je voor een familielid, buur of vriend? Dan kun je bij Mezzo terecht voor hulp. Kijk eens op de website van Mezzo, e-mail mantelzorglijn@mezzo.nl of bel op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 naar 0900 – 20 20 496 (€ 0,10 per minuut).


<< Geld krijgen voor vrijwilligerswerk, waar moet ik op letten? || Waarom zou ik doorwerken na mijn pensioen? >>


 

Terug naar het tipoverzicht
Terug naar toekomt.nl

Laat ons weten hoe dit artikel nog beter kan! Mail redactie@toekomt.nl