Dit zijn de belangrijkste medische instrumenten voor senioren

 

De overheid stimuleert het langer zelfstandig blijven wonen onder ouderen. Ook senioren willen dit zelf graag. Over het algemeen voelen mensen op hogere leeftijd zich steeds vaker fit en vitaal. Echter wil het langer thuis blijven wonen natuurlijk wel zeggen, dat er steeds meer zorg en ondersteuning in de thuissituatie zal plaatsvinden. Voor ouderen is het verstandig om een aantal medische instrumenten standaard in huis te hebben; of er op dat moment nu sprake is van een medisch probleem of niet. Welke dat zijn, lees je hier.

 

De bloeddrukmeter

Senioren kunnen het beste met hun arts overleggen of het verstandig is om een bloeddrukmeter in huis te halen. Een elektronische bloeddrukmeter geeft –zeker als deze met regelmaat wordt gebruikt- een betrouwbaar beeld van de bloeddruk. Vooral wanneer iemand medicatie gebruikt vanwege afwijkende waarden, is een dergelijk apparaat voor thuisgebruik zeer aan te raden. Eventuele bijzonderheden kunnen met de behandelend arts worden overlegd. Een halfuur voor het opmeten van de bloeddruk moet een persoon rustig aan doen, om een vertekend beeld te voorkomen.

 

De saturatiemeter

Waar je met een bloeddrukmeter de bloeddruk van je lichaam registreert, geeft een saturatiemeter je inzicht in het zuurstofgehalte van je bloed. Of nog beter gezegd, wat de hoeveelheid zuurstof is die aan het hemoglobine in je rode bloedcellen is gebonden. Bij een gezonde volwassene ligt het percentage zuurstof in het bloed tussen de 93% en 100%. Een te laag zuurstofpercentage kan onder andere leiden tot hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Van desaturatie is sprake als er zich minder dan 90% zuurstof in je bloed bevindt.

 

De Automatische Externe Defibrillator (AED)

De AED is bedoeld voor een uiterste noodsituatie. In het geval van een hartinfarct kan dit medische instrument, mits op tijd ingezet, het verschil tussen leven en dood betekenen. De kans op het krijgen van een hartaanval is bij ouderen aanzienlijk groter. Daarom is het verstandig om ook een AED in de nabije omgeving tot de beschikking te hebben. Zo kan er snel en effectief gehandeld worden. Een AED kopen doe je via gespecialiseerde webwinkels zoals de Defibrillator webshop.

 

De glucosemeter

Met behulp van een glucosemeter kan iemand de glucoseconcentratie oftewel bloedsuikerspiegel meten. Dit is voornamelijkvan belang voor ouderen die bekend zijn met de diagnose diabetes, of dit nu type I of type II betreft. Een lage bloedsuikerspiegel, ook wel een hypo genoemd, is een bijwerking van de medicatie middels insuline. Een hypo kan, zeker wanneer een senior alleen is, potentieel gevaarlijke situaties opleveren. Het is dan ook van groot belang dat een oudere met deze diagnose zijn of haar bloedsuikerspiegel regelmatig monitort.

 

Het seniorenalarm

Het seniorenalarm betreft wellicht geen medisch instrument op zich, maar kan wel van grote waarde zijn voor ouderen die tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen. Met het seniorenalarm kan iemand met slechts één druk op de knop kenbaar maken dat hij of zij zich niet goed voelt, of dat er een probleem bestaat. De meeste alarmsystemen zijn ook zo vervaardigd, dat ze overal mee naartoe kunnen worden genomen. Zo hoeven senioren zich op geen enkele plek meer onveilig te voelen.

 

Bron: Bloeddrukmeterswebshop.nl.