FNV wil inkomensafhankelijk pensioen, niet iedereen enthousiast

Gijs van Dijk van FNV stelt voor om hogere inkomens zwaarder te belasten. Ze zouden hetzelfde premiepercentage betalen, maar minder pensioen opbouwen. Lage inkomens zouden dan meer pensioen krijgen. Het idee om het onderscheid te maken is gebaseerd op de levensverwachting. Die levensverwachting is hoger bij mensen met een hoger inkomen. Van Dijk stelde daarom in het FD: “Op dit moment subsidieert bij sommige fondsen de vuilnisman de hoogleraar”.

pensioen inkomensafhankelijk - toekomt.nlPer sector

Het FNV stelt dat een inkomensafhankelijk pensioen per sector geregeld zou kunnen worden. Een groot voordeel is dat de wet er niet voor hoeft worden aangepast. Bij de onderhandelingen over nieuwe regelingen zitten ook de werkgevers aan tafel, en de andere bonden.

Niet enthousiast

Andere vakcentrales zijn niet enthousiast over het idee. Willem Jelle Berg van CNV is bang voor negatieve effecten. Nu al zijn jongeren minder en minder enthousiast over het collectief pensioen. Hij denkt dat hogere en middeninkomens weg willen uit het pensioenstelsel als de plannen doorgaan. Ook Nic van Holstein van VCP is bang dat het fundament onder het collectieve pensioenstelsels weggeslagen wordt. Hij ziet levensverwachting niet als enige factor: “Er zijn allerlei factoren die de levensverwachting beïnvloeden: of je een man of vrouw bent, opleiding, woonomgeving en life-style, zoals voeding, sport en gezond gedrag. Als je alle factoren mee moet nemen is het einde zoek.”


 

“Als je alle factoren mee moet nemen is het einde zoek”

 


Solidair

Berg (CNV) vindt daarnaast dat de hogere inkomens als solidair zijn met lagere inkomens. Hogere inkomens betalen meer premie voor een AOW, terwijl iedereen hetzelfde AOW-bedrag krijgt. Van Holstein is voegt daar aan toe: “Afgelopen jaren is er al fors genivelleerd in de belastingen en is de fiscale pensioenopbouw bovendien beperkt en afgetopt. Om genoeg pensioen op te bouwen, moet de inkomensgrens waarboven je begint met pensioenopbouw omlaag. Zo bouwen lagere en middeninkomens automatisch extra pensioen op. De hogere inkomens worden dan ontzien.”

Terug naar toekomt.nl