Vaak pensioengat voor zelfstandigen en gescheiden mensen

Verrassende resultaten uit een onderzoek van Netspar, de denktank op het gebied van pensioen. Dertig procent van de huishoudens heeft na pensionering een inkomen van minder dan zeventig procent van het huidige inkomen. Hun pensioen is daarmee ontoereikend; er is een pensioengat. Dat geldt vooral voor zelfstandigen en gescheiden mensen. Anderzijds spaart zo’n 25% juist teveel. Onderzoekers van Universiteit Leiden stellen voor onze collectivistische, gezamenlijke pensioensopbouw wat persoonlijker te maken.

pensioengat - toekomt.nlTeveel pensioen, te weinig pensioen

Hoeveel pensioen je nodig hebt hangt af van je levenstandaard. Deskundigen gaan uit van 70% van het inkomen tijdens je werkzame bestaan. Maar liefst 25% van de huishoudens blijkt teveel te sparen voor het pensioen. 30% kent een pensioengat. Daaronder zitten veel zelfstandigen en gescheiden mensen, maar gek genoeg ook mensen met een hoog inkomen. Ze kunnen inkomensverlies dan wel beter dragen, ze komen relatief vaak tekort ten aanzien van hun huidige levenstandaard. Tegelijkertijd is er zo’n 20% die te kort komt op wat ze denken nodig te hebben als ze met pensioen gaan.


 

“Maar liefst 25% van de huishoudens
blijkt teveel te sparen voor het pensioen”

 


Meer maatwerk

“De pensioenopbouw is per groep heel verschillend. Hoe mensen hun pensioen willen inrichten ook. Daarom zou er meer flexibiliteit en maatwerk bij de pensioenopbouw mogelijk moeten worden”, aldus Netspar-onderzoekster Knoef. Haar collega Goudswaard vult aan: “De SER (Sociaal Economische Raad) onderzoekt of we over kunnen naar een persoonlijke pensioenvermogensopbouw.” Het pensioen blijft collectief, maar wordt bij voorkeur meer toegespitst op het individu. Beide deskundigen waarschuwen dat mensen heldere pensioenkeuzes aangeboden moeten krijgen. Zo willen ze voorkomen dat mensen verkeerde keuzes maken en een pensioengat krijgen.

Nederland topland

De armoede onder ouderen in Nederland blijft laag, ondanks dat dertig procent van de huishoudens een pensioengat heeft. Internationaal gezien blijkt Nederland ook in de toekomst het wat pensioen betreft relatief goed blijft doen vergeleken met landen als Frankrijk, de Verenigde Staten en Noorwegen. Relatief veel Nederlanders kunnen hun levensstandaard handhaven.

Terug naar toekomt.nl

Meer over geld