Pensioenonderzoek: rendement belangrijker dan overtuiging

Veel mensen vinden rendement belangrijker dan hun overtuiging, zo blijkt uit een groot pensioenonderzoek. Van de mensen die tegen het beleggen in bepaalde specifieke pensioenfondsen zijn, bijvoorbeeld in steenkool, olie of tabak, is gemiddeld 36 procent echt standvastig: zij willen onder geen beding dat hun geld aan die doeleinden wordt besteed. Veruit het grootste deel is bij een goed rendement over te halen toch te beleggen in een door hun eerst afgewezen beleggingsdoel.

Pensioenonderzoek - toekomt.nlHet pensioenonderzoek is gehouden door i&o research in opdracht van dagblad Trouw. Het onderzoek uit april 2015 onderzoekt de kennis, houding en standpunten van pensioendeelnemers ten aanzien van het pensioenfonds waar ze bij aangesloten zijn.

Kinderarbeid

Deelnemers aan het pensioenonderzoek zijn het het meest eens over kinderarbeid. 92% vind dat je absoluut niet kunt beleggen in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. Ook wapenarbeid is taboe: maar liefst 80% wil dat hun pensioenfonds daar niet in belegt. Van de onderzochte personen die liever niet beleggen in hypotheken of de woningmarkt, is maar 11% bereid aan de eigen principes vast te houden, ook als dat zou leiden tot een lagere pensioenuitkering.


 

92% vind dat je absoluut niet kunt beleggen
in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid

 


Lager pensioen

Veel deelnemers die écht niet willen dat hun pensioenfonds in een bepaalde sector of bedrijf belegt, zijn bereid een lager pensioen te accepteren. Meer dan 70% zou dat accepteren. Die mensen vinden gemiddeld genomen een daling van 12% acceptabel. Opvallend is dat jongeren bereid zijn het meeste in te leveren: bijna 20%, terwijl de 65-plussers bereid zijn maximaal 8,5% in te leveren.

Hogere pensioenpremie

Een lager pensioeninkomen kun je compenseren door meer premie te betalen. 17% van de werkenden zou daartoe bereid zijn, als dat betekent dat hun geld in duurzame fondsen belegd wordt. Bijna de helft van de mensen twijfelt: zij zijn er ‘misschien’ toe bereid. Iets meer dan 20% is niet bereid, en ruim 10% weet het niet. Vooral oudere werknemers zijn het meest bereid om een hogere pensioenpremie te betalen. Dat is niet gek, aangezien ze nog maar een paar jaren pensioenpremie hoeven te betalen.

Terug naar toekomt.nl
Meer pensioen