Pauze voor mantelzorgers moet makkelijker

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil respijtzorg voor mantelzorgers verbeteren. Dat werd eind juni bekend, vlak nadat mantelzorgvereniging Mezzo liet weten dat het op dit moment veel te moeilijk is een pauze te regelen.

respijtzorg toekomt.nlOverbelast

In dit land zorgen 3,5 miljoen mensen voor een naaste. 70 procent van hen leveren intensieve en langdurige zorg. Circa 450.000 mensen zeggen dat ze door hun zorgtaken overbelast zijn. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over te dragen. Door zo’n pauze kunnen zij de zorg beter volhouden.

Moeilijk te regelen

Toch is het moelijk respijtzorg te regelen. Gemeenten en zorgverzekeraars stellen steeds zwaardere eisen aan tijdelijke zorgvervanging. Ook zijn er minder logeerplekken in verpleeghuizen, vanwege de kosten en het verdwijnen van locaties. De vervangende zorg die wel geregeld is is lang niet altijd beschikbaar. Verzekeraars, de overheid en de gemeenten stellen allemaal eigen voorwaarden op en wijzen vervolgens naar elkaar.

Betere respijtwijzer

Daarom heeft de staatssecretaris met Mezzo afgesproken de bestaande respijtwijzer te verbeteren. Mantelzorgers moeten op een eenvoudige manier zicht krijgen op de respijtmogelijkheden in hun omgeving. Staatssecretaris Van Rijn wil dat zij ook volledig op de hoogte worden gebracht van andere ondersteuningsmogelijkheden. Verder moeten zij meer door de gemeenten worden betrokken bij het organiseren van alle aspecten van de zorg.  Dat schrijft hij in zijn voortgangsrapportage Informele zorg aan de Tweede Kamer.


Van Rijn: “Mantelzorgers moeten op een eenvoudige manier
zicht krijgen op de respijtmogelijkheden in hun omgeving”

 


Gehoord worden

Zelf een pauze nodig?

  • Mezzo biedt hulp met het tijdelijk overdragen van de zorg zo dat je met vakantie kunt of als je om andere reden de zorg niet op je kan nemen. Je kan ook met Mezzo’s mantelzorglijn bellen: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m).
  • Ook andere organisaties zoals lokale en regionale Steunpunten Mantelzorg, en Handen-in-huis bieden steun met respijtzorg.
  • Per 1 juli is het zorgverlof verruimd. Het is makkelijker om vrij te nemen om voor familieleden, huisgenoten of bekenden te zorgen. Tijdens dat verlof krijgt de werknemer minstens 70 procent van het salaris betaald. Dit maakt het makkelijker voor een ander om de zorgtaken van je over te nemen.

Terug naar toekomt.nl