Hoe wordt het pensioen verdeeld als je gescheiden bent?

Een scheiding is nooit leuk, al kan het een opluchting zijn. Er komt veel op je af. Waar je misschien niet ineens aan denkt is het pensioen. Wat gebeurt daar mee? Het hangt ervan af hoe lang geleden jullie gescheiden zijn.

Wat te regelen

Zodra de beslissing is genomen te gaan scheiden moeten een hoop zaken geregeld worden. Als je de scheidingsprocedure in gang gaat zetten is het van belang dat je overzichtelijk hebt wat je allemaal dient te regelen voor de echtscheiding. Hierbij is te denken aan de kinderen, de woning, alimentatie maar ook over het pensioen moeten afspraken gemaakt worden.

De helft

Als je na 30 april 1995 gescheiden bent, hebben jij en je partner ieder recht op de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat om het pensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Het pensioenfonds of –verzekeraar betaalt jullie beiden uit. De rechter hoeft er niet aan te pas te komen. Let wel: het pensioenfonds moet van de scheiding op de hoogte zijn. Je kunt ze inlichten door dit formulier in te vullen en op te sturen binnen twee jaar na de scheiding.

Fiscale gevolgen

Heb je het pensioenfonds op tijd ingelicht, dan wordt het pensioen automatisch verdeeld over jou en je partner. De uitbetaling is erg makkelijk. Belastingen en premies zijn er al vanaf gehaald. Het heeft dus geen fiscale gevolgen, behalve als je inkomen ervoor zorgt dat je in een andere belastingschijf komt.


 

“Een zogenaamd klein pensioen wordt niet verdeeld”

 


Wanneer niet

Zou de ex-partner – die niet zelf het pensioen heeft opgebouwd – in 2015 minder dan € 462,88 bruto per jaar krijgen? Dan is het een zogenaamd klein pensioen. Die pensioenen worden niet verdeeld. In de wet is een ondergrens vastgesteld die jaarlijks geïndexeerd wordt. Meer informatie vind je in hier.

Anders regelen

Als je gaat trouwen of gaat scheiden kun je andere afspraken met elkaar maken. Je kunt de verdeling naar smaak inrichten. Deze afspraken leg je vast in de huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of het scheidingsconvenant. Ook hiervoor geldt dat je zelf de pensioenuitvoerder in moet lichten. Je kunt ook zelf een deel van je pensioen uitbetalen aan je ex-partner. Je houdt dan geen premies en belastingen in. De bedragen die je uitkeert kun je zelf wel afhalen van je belastbaar jaarinkomen. Denk je dat je daardoor geld terugkrijgt, en wil je dat al eerder krijgen? Vraag dan tijdig je voorlopige aanslag aan. Dat kan hier digitaal. Je ex-partner betaalt de premies en belastingen zelf, achteraf. Ook hier is het verstandig een voorlopige aanslag in te vullen. Anders betaal je achteraf waarschijnlijk een behoorlijk bedrag. Voor hulp en advies kun je contact opnemen met een notaris of advocaat.

Terug naar toekomt.nl