Mijn kind koopt een huis. Kan ik schenken of lenen?

Een huis kopen, het is niet niks. Tot afgelopen jaar kon je nog tot een ton belastingvrij schenken als je kind het geld in een huis stak. In 2015 is deze regeling afgeschaft. Wil je je zoon of dochter toch helpen met een mooi bedrag? Dat kan nog steeds! Een aantal mogelijkheden op een rij.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Huis kopen - schenken en lenen - toekomt.nlIs je zoon of dochter tussen de 18 en 40 jaar oud? Dan mag hij of zij gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 52.752. Er moet dan wel aan voorwaarden worden voldaan. Het geld moet worden besteed aan een huis. Dat kan op verschillende manieren: de aanschaf, het onderhoud, de aflossing van eigenwoningschuld of restschuld, of het afkopen van erfpacht. De andere voorwaarde is dat je schriftelijk aan moet kunnen tonen dat het geld daar echt aan besteed is, aldus de Belastingdienst.

Extra schenken

Heeft je kind al vóór 2010 gebruikgemaakt van de verhoogde vrijstelling? Dan kun je gebruikmaken van de aanvullende vrijstelling van € 27.432. Ook dit geld moet in de eigen woning gestoken worden. Voor deze vrijstelling gelden dezelfde voorwaarden als bij de eenmalig verhoogde vrijstelling van de eigen woning. Tip: als je kind gebruikmaakt van deze aanvullende vrijstelling, blijft het recht op de normale jaarlijkse vrijstelling van € 5.277 staan.


 

“Familiehypotheek: de rente die je ontvangt is onbelast,
terwijl je zoon of dochter de rente kan aftrekken”

 


Familiehypotheek

Een onbekende optie is de familiehypotheek. Wat is het? Bij een familiehypotheek speel je voor bank, terwijl het je ook nog eens fiscaal voordeel oplevert. Het werkt als volgt. Je leent geld uit aan je zoon of dochter. Vervolgens vraag je een marktconforme rente. Dat levert voordeel op, zeker vergeleken met de huidige spaarrentestand. En dat is niet het enige voordeel. De rente die je ontvangt is onbelast, terwijl je zoon of dochter de rente kan aftrekken.

Terug naar toekomt.nl
Meer over geld


Bovenstaande informatie is bedoeld als vrijblijvend advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Raadpleeg altijd een financieel expert.