Nieuwe Wet pensioencommunicatie

De nieuwe Wet pensioencommunicatie stelt de werknemer centraal. Dit betekent dat je begrijpelijke informatie over jouw pensioen moet ontvangen. Toch zou het nog duidelijker kunnen worden uitgelegd of je pensioen straks wel voldoende is.

Begrijpelijke en persoonlijke informatiepensioencommunicatie toekomt.nl

De Eerste Kamer heeft de Wet pensioencommunicatie unaniem aangenomen en hij gaat 1 juli in werking. Pensioenfondsen en pensioenverzekeraars moeten informatie verstrekken die begrijpelijk en persoonlijk is voor de deelnemer.

Levensgebeurtenissen

Het moet duidelijk zijn welke keuzes en opbouwmogelijkheden er zijn. Ook de gevolgen van belangrijke levensgebeurtenissen zoals bijvoorbeeld werkloosheid of overlijden voor het pensioen worden beter omschreven.

Pensioen 1-2-3 vervangt startbrief

De startbrief met pensioeninformatie die een nieuwe werknemer ontvangt wordt vanaf 2016 door Pensioen 1-2-3 vervangen. Het nieuwe informatiepakket krijgt een gelaagde structuur: laag 1 is basisinformatie die de pensioenuitvoerder actief aan de nieuwe werknemer moet geven. Lagen 2 en 3, met nadere uitleg en achtergrondinformatie, kan de werknemer op de site van de pensioenuitvoerder zelf terugvinden.


“Maar heb ik straks voldoende pensioen?”


Het UPO

Pensioenfondsen moesten al verplicht informatie geven over de pensioenen. Dit gebeurde voornamelijk door elk jaar een uniform pensioenoverzicht (UPO) op te sturen. Vanaf 1 juli wordt het overzicht eenvoudiger. Dat betekent wel dat er minder informatie op staat.  Zo worden alleen de resultaten van het afgelopen jaar nog zichtbaar. Ook een kwaliteitsoordeel ontbreekt.

Het Pensioenregister

Op mijnpensioenoverzicht.nl van het Pensioenregister krijg je een breder beeld. Pensioenfondsen moeten daar een totaaloverzicht bieden van alle opgebouwde rechten, maar ook helder inzicht geven in de toekomstige koopkracht, onzekerheden en risico’s van je pensioen.


“Een totaaloverzicht van alle opgebouwde rechten
vind je op het Pensioenregister”


Beter inschatten

Daarvoor moeten ze drie scenario’s gebruiken: een optimistisch scenario, een verwacht scenario en een pessimistisch scenario. Ook moeten pensioenfondsen het verwachte pensioen terugrekenen naar het prijspeil van nu. Zo kun je beter inschatten wat het pensioen daadwerkelijk waard is en kom je hopelijk niet voor een onaangename verrassing te staan.

Vergelijken blijft moeilijk

Sommigen vinden dat de wet verder had kunnen gaan in het beantwoorden van de¬†voornaamste vraag: ‘heb ik straks voldoende pensioen?’.¬†Het¬†blijft moeilijk¬†het te bereiken pensioen te vergelijken met¬†je huidige inkomen. Op dit ogenblik in ieder geval; de informatie op het Pensioenregister wordt nog aangevuld.

Terug naar toekomt.nl
Meer over pensioen